ÁSZF

Fotókönyv, fénykép és fotóajándékok interneten keresztül történő rendeléséhez.

Szerződő felek

Szállító:   DigiFot d.o.o. Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 18-17-000019 székhely: H-9700 Szombathely, Táncsics Mihály u. 14) (továbbiakban: DigiFot)

Megrendelő: azon személyek akik a DigiFot-tól jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően termékeket rendelnek. Továbbiakban: MEGRENDELŐK.

Szerződés tárgya

A MEGRENDELŐ által a jelen oldalon a DigiFot számára leadott fotókönyv, fotóajándék, kép, stb. (továbbiakban: ÁRUK) megrendelésének teljesítése és szállítása a MEGRENDELŐ részére.

Szerződés létrejötte

A szerződés abban az esetben jön létre, ha a MEGRENDELŐ a DigiFot rendszerét használva ÁRUT rendel a DigiFottól. Erre akkor kerül sor, ha a MEGRENDELŐ a kiválasztott ÁRUT internetes kosarába helyezi, a számlázási és szállítási adatokat kitölti, valamint az ÁSZF-et elfogadja, majd a rendelés gombra kattintva elküldi azt.

A MEGRENDELŐ elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése írásba foglalásnak minősül.

 A MEGRENDELŐ a megrendeléséről e-mailben kap visszagazolást.

Árak

Az ÁRUK szállítása a szerződéskötés napján érvényes árlista alapján történik.

Abban az esetben, ha a rendszer meghibásodik, a DigiFot fenntartja a jogot, hogy az árakat korrigálja az érvényes árlistának megfelelően. Ebben az esetben a MEGRENDELŐT külön értesíti a DigiFot és lehetőséget ad az azonnali hatályú elállásra, amennyiben nem ért egyet az árszámítással.

Valamennyi ár tartalmazza az ÁFA-t és valamennyi árat forintban (HUF) kell érteni.

Elállási jog

A MEGRENDELŐ a megrendelést követően a szerződéstől 12 órán belül indoklás nélkül elállhat. Erre e-mailben van lehetősége a MEGRENDELŐNEK. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a későbbiekben erre már nincs lehetőség, mivel a termékek mind egyedileg kerülnek legyártásra.

Szállítás

A szállítás módját a MEGRENDELŐ választja ki az ÁRU megrendelésének végső fázisában.

Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a MEGRENDELŐ az ÁRUT annak elkészítését követően az általa megjelölt helyen veheti át.

Postai úton történő szállítás esetén a DigiFot nem vállal semmi féle felelősséget a késedelmes szállításért és a sérült csomagolásért. A szállítás megkezdésekor a MEGRENDELŐT e-mailben értesítjük a szállítás részleteiről.

Amennyiben a csomag megérkezésekor sérüléseket fedez fel a megrendelő, úgy a csomagot azonnal vissza kell küldeni.

Fizetési feltételek

A fizetés történhet interneten keresztül PayPal rendszerrel vagy személyesen utánvéttel az ÁRU kézhezvételekor is. Személyes átvétel esetén a fizetés az ÁRU átvételekor történik meg. Csomagküldés esetén a fizetés postai utánvét formájában történik meg.

Az ÁRU teljes árának kifizetéséig az ÁRU a DigiFot tulajdonát képezi.

Garancia

Az ÁRU hibásnak minősül ha nem felel meg a digitális képkidolgozás standardjának vagy nem egyezik meg a megrendelő által leadott rendeléssel. Ebben az esetben a MEGRENDELŐ a kézhezvétel után 3 munkanapon belül haladéktalanul írásban köteles kifogásolni a hibás ÁRUT a hiba pontos leírásával, a hibáról készült képek mellékelésével. A késedelmes visszajelzésből eredő kárért a MEGRENDELŐ a felelős. A MEGRENDELŐ a DigiFot hibájából eredő hibás teljesítés esetén jogosult a termék újrarendelésére (ellenérték nélkül). A termék újraküldése esetén ugyanazon garanciális feltételek érvényesek mint egy újonnan rendelt termék esetén. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, úgy a törvényben előírt garanciális feltételek irányadóak.

Felelősség

Helytelenül kitöltött megrendelésből eredő kárért felelősséget nem vállalunk. DigiFot hibájából eredő késedelmes, hibás kidolgozás vagy az ÁRU megrongálódása esetén a megrendelő köteles azt 3 munkanapon belül a DigiFottal írásban közölni.

Adatvédelem és adatbiztonság

Adatvédelemre és adatbiztonságra a DigiFot adatvédelmi irányelvei a mérvadóak, melyek megtalálhatóak az adatvédelmi irányelvek menüpont alatt.

Szellemi tulajdon

A weboldal és az oldallal kapcsolatos tartalmakat (beleértve a képeket, logókat, forráskódot, stb.) a DigiFot tulajdonát képezik. Sokszorosítása, másolása a Digifot előzetes engedélye nélkül tilos. A DigiFot d.o.o. nem vállal felelősséget a felhasználók által felhasznált esetlegesen jogvédett tartalmakért.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései a 17/1999. Korm. rendelettel összhangban irányadók. A viták eldöntésére a felek a Szombathelyi Bíróság illetékességét kötik ki.


Szombathely, 2016.10.20.